Spring til indhold

Visioner

Visionerne for Kulturkasernen er, at der kan skabes et kraftcenter for breddekulturen i Holbæk - et sted hvor både idræt, teater, musik, kunst og andre aktiviteter, der defineres som kultur, kan rummes under samme tag til fælles inspiration og glæde

Vi tror på, at Kulturkasernen vil kunne give såvel Holbæk by som byens fritidsliv et meget konkret og særdeles synligt løft.

Formålet med at have en "Kulturkaserne" er, at det samlede kulturmiljø skal dele faciliteter, således at de enkelte dele af kulturen kan samarbejde og nyde godt af en synergieffekt, hvor helheden er større en summen af de enkelte dele, og hvor kulturlivet har mulighed for at vokse og udvikles i gensidig inspiration.

Kulturkasernen er baseret på, at den brede, folkelige aktivitetsudfoldelse for alle aldersgrupper kan komme til udtryk på ét sted, og at man her vil kunne møde aktiviteter på kryds og tværs af interesser. Det giver et dynamisk miljø, hvor mange ting kan lade sig gøre, og hvor ideer til nye og spændende tiltag vil opstå. Endelig kan det danne basis for en mængde arrangementer på tværs af de enkelte brugergrupper.

Kulturkasernen oser af aktivitet fra morgen til aften ugen igennem og er et sted, hvor den ene kulturelle, folkelige begivenhed finder sted efter den anden - et sted, hvor man kommer, og hvor man kommer hinanden ved, og hvor alle byens borgere kan føle en eller anden form for medejerskab - enten som faste brugere, løse brugere eller som publikum til de begivenheder der finder sted.

Bygningen er indrettet således, at lokalerne er fleksible og anvendelige til mange af de aktiviteter, der ligger under breddekulturen. Faciliteterne er grundlæggende funktionsorienterede.

Kulturkasernen bygger på en fælles forståelse af, at Kulturkasernen er en samlet helhed med ansvarlighed for, at vi alle kan deles om pladsen og bidrage til at bevare og vedligeholde faciliteterne.

En stor del af de aktiviteter der idag findes på Kulturkasernen fandtes også tidligere i byen. Nu er der imidlertid tale om, at Kulturkasernen samler de foreninger og interessegrupper, hvis største problem tidligere var manglen på velegnede lokaler.

Som udgangspunkt vil alle dele af kulturlivet i Holbæk kunne have del i Kulturkasernen, hvis det kommer ind under vores kulturbegreb defineret i vedtægterne, og hvis det kan bidrage til det miljø og den synergieffekt for kulturlivet, som er den samlende faktor for Kulturkasernen. Det er vigtigt at understrege, at hvis man breder sit kulturbegreb for vidt i relation til Kulturkasernen, vil der hurtigt opstå både konkret pladsmangel og generel signalforvirring i forhold til formålet med Kulturkasernen. Kulturkasernen har derfor vedtaget et kulturbegreb, som tager udgangspunkt i kunstarterne, som søger et udtryk. Det vil i praksis sige teater, billedkunst, musik samt dans, bevægelse og idræt.

Brugen af Kulturkasernen til kulturelle almennyttige formål er gratis for alle de kulturelle foreninger, der udelukkende bygger på frivillig arbejdskraft og foreningsmedlemmer, og som ikke har nogen væsentlig økonomi at operere med.

 Feedback

Sidst opdateret

23.02.2021

Ansvarlig redaktør

Mikkel Thorning