Spring til indhold

Ny asfalt på Valdemar Sejrsvej i uge 32

I uge 32 bliver der lagt ny asfalt på Valdemar Sejrsvej på strækningen fra Kalundborgvej til Gl. Ringstedvej. Arbejdet kommer til at foregå etapevis om natten, hvor trafikken omlægges til modsatte kørespor.
16.07.2020

Holbæk Kommune har planlagt planfræsnings- og asfalteringsarbejde på Valdemar Sejrsvej i uge 32. Vi forventer, at arbejdet begynder søndag den 2. august 2020 klokken 18.00 og at det kommer til at vare cirka fem nætter. Arbejdet foregår på strækningen fra Kalundborgvej til Gl. Ringstedvej.

Valdemar Sejrsvej er en af hovedindfaldsvejene til Holbæk by. Det er strækningen fra Kalundborgvej til Gl. Ringstedvej, der nu skal have ny asfalt. Det er den mest trafikerede strækning i myldretiderne. Hvis vejarbejdet skulle foregå i dagtimerne, ville det have betydet store gener for trafikken og givet store problemer for bustrafikken. Desuden har tidligere erfaringer med asfaltering i det bynære område haft betydning for beslutningen om at udføre arbejdet som nattearbejde.

Vejarbejdet begynder søndag den 2. august kl. 18 og kommer til at vare cirka fem aftener og nætter. Vejarbejdet foregår i tidsrummet kl. 18.00 til klokken 06.00 og i denne periode bliver trafikken omlagt. 
I dagtimerne er vejene farbare, og man kommer til at køre på enten et fræset areal eller nyasfalteret vej.

Alle berørte matrikel-ejere på strækningen får et informationsbrev i deres e-Boks, og kommunen beklager de gener, vejarbejdet kommer til at medføre.

 Feedback

Sidst opdateret

17.07.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin