Spring til indhold

Mødedatoer

Bestyrelsen og Kasernerådet holder deres møder på Kulturkasernen

Kommende møder i bestyrelsen og Kasernerådet 2020-21:

Bestyrelsen

  • Onsdag 28.10. kl.19.30 (konstituering)

Kasernerådet

  • Onsdag 28.10. kl.18.30 (årsmøde og valg til bestyrelse)
  • Onsdag 27.1. kl.18.30
  • Onsdag 31.3. kl.18.00-21.00 (visionsmøde)

 

Grundet Corona afholdes der så få møder som muligt. I tilfælde af forøget smittetryk aflyses møderne efter behov.Feedback

Sidst opdateret

23.02.2021

Ansvarlig redaktør

Mikkel Thorning