Spring til indhold

Formandsberetninger

Beretning 2016

Formandens Beretning 2016


Hermed aflægges formandens beretning for det forgangne år på Kulturkasernen, perioden siden årsmødet november 2015 og frem til Årsmødet 16. november 2016.

Organisationen Kulturkasernen
Året der er gået, er især blevet brugt til viderearbejdet med vedtægternes godkendelse, udtænkning af indholdets karakter til Kasernerådsmøderne samt generel forenings indtænkning og samarbejde fra bestyrelsens side. Det ligger bestyrelsen på sinde, at afholde Kasernerådsmøder der er relevante, interessante og vedkommende for foreningerne og Kasernen som helhed. Nu da der er åbnet op for at alle kan melde sig aktivt ind i rådet, er det særligt vigtigt at Kasernens 43 foreningerne melder sig på banen, og går proaktivt og konstruktivt i dialog herom. Bestyrelsen ser frem til kommende visionsmøde i februar 2017, hvor der netop er opfølgning herpå, samt dialog ud fra Kasernens handleplan.

Søjlesalen, har beklageligvis været ramt af endnu en omgang regnvand, som betød at det nye flotte gulv fra sidste renovering efter en vandskade, igen måtte pilles op og nyt lægges. Rokering af hold - endnu engang, blev løst flot i gode samarbejder interne og udenfor huset.
Bestyrelsens største og vigtigste opgave har været at imødekomme og udvikle efterspørgslen fra visionsmødet 2014-15, om mere samvær, synlighed og fællesskab foreningerne imellem. Bl.a. er tavlen med foreningernes info kommet op, her mangler dog en del udfyldte skabeloner – det følges der løbende op på.

En opstart af en foreningsuge er under udarbejdelse, med afprøvning i 2017 – ugen kommer til at ligge, op mod frivillig fredag den sidste fredag i september, som en tilbagevendende aktivitet hvert år. Bestyrelsen samt Kasernerådet, ser frem til forløbet – og håber på solid opbakning fra alle foreningerne på Kasernen. Det forventes at der laves en info-rum i mødelokalet i ugen, hvor gæster udefra kan orientere sig, samt møde repræsentanter fra stedet.

Godkendelse af Kultur Kasernens reviderede vedtægter, har også fyldt hos bestyrelsen i året løb. Disse blev endeligt godkendt i sensommeren af Holbæk Kommune, og ligger nu som det nye og forbedrede fundament og retningslinje for Kasernen.

Mikkel har stået for driften af Kultur Kasernen, sammen med medarbejderne, og løbende rapporteret til bestyrelsen og Kultur og Fritidsudvalget. Derudover har Mikkel fungeret som den samlede leder for Kulturhusene i Holbæk, bestående af: Værftet, Elværket, Frivillig Centeret og Kultur Kasernen. Kasernerådet, har ved en enkelt lejlighed benyttet Værftet til et møde, hvilket var en fin luftforandring – samt at se de flotte faciliteter.

Der udarbejdes et årshjul til brug af alle foreningerne fremadrettet, for at se hvad der er af faste aftaler, begivenheder, forestillinger, ferniseringer samt fælles arrangementer fordelt over året.
Der har i året været afholdt i 6 planlagte bestyrelsesmøder.
Der har været afholdt 4 kasernerådsmøder, herunder et årsmøde og et visionsmøde.
Betina fra Hopalong Liners, udtrådte af bestyrelsen, og Maja Schrødder fra HDK overtog posten. Vi takker Betina for hendes arbejde, og er glade for Majas lyst til at indgå i bestyrelsens arbejde fremadrettet.

Økonomi
Budgettet for 2016 er opfyldt, og bestyrelsen oplyses løbende om ændringer af enhver karakter, relevant for Kasernen. Vær at nævne er, Holbæk kommunes indkøbsstop, grundet de store spareplaner – men Mikkel spår ikke nogen egentlig nedgang eller spare-omgang lokalt på Kultur Kasernen, hvilket jo er godt nyt for alle tilknyttet.
Arrangementer og hændelser i året

Fredags-caféerne kører rigtigt godt, med flot fremmøde. Dette fortsætter ufortrødent i 2017, og det er dejligt at se og høre, at de forskellige foreninger byder sig ind til at være værter og stå for underholdning, ferniseringer, oplæg mm. Vi kan konkludere at tiltaget har været en succes, og vil i det kommende år, afprøve de lidt senere tidspunkter for afholdelsen, da der har været ønske herom fra flere sider.

I år, har Kunsthåndværkermarked igen været et stort tilløbsstykke. Denne gang under ledelse af Lena fra Corona, der trods lidt misforståelser om inddragelse fra de øvrige foreninger på Kultur Kasernen som hjælpere til vagter for at dække arrangementer, blev en stor succes med flot antal besøgende.

Der har gennem hele det forløbne år været afholdt arrangementer på helt sædvanlig vis, med diverse koncerter, teaterforestillinger, kunstudstillinger, kunsthåndværkermarked, workshops og mange andre kulturelle aktiviteter. Jeg forbløffes hvert år over, hvor alsidigt og rigt et kulturhus vi har. Jeg syntes vi alle bør være stolte, over det vi bringer til fællesskabet med hver vores forening. Flot arbejde alle sammen!

Særligt vil jeg nævne HDK, som har fået en spændende henvendelse fra Nyvang om et muligt samarbejde, som bliver spændende at følge udviklingen på. Også Coronas flotte 40 års jubilæum er blevet fejret på behørig vis, med en flot udstilling i salen. Det er en stor oplevelse af se de mange udstillende, og deres kreativitet udfolde sig på lærreder, skulpturer og brugskunst mm. Samarbejder mellem Billedskolen og Elverfolkets børne/unge-forestilling Peter Pan, blev bestemt heller ikke forbi set. Sikke flotte figurer og malerier der til stadighed smykker cafeens rum, og var medvirkende faktor til at fuldende oplevelsen af forestillingen, både før og efter.

Renovering/vedligeholdelse

Af større vedligeholdelsesarbejder og øvrige tiltag kan nævnes følgende:

- Det afventes til stadighed svar omkring ventilation i salen.
- Optegning af parkeringsbåse samt skiltning i gården og ved Krudthuset afventer også.


*****

Jeg vil gerne takke alle samarbejdspartnere i både bestyrelsen, kasernerådet samt Mikkel og personalet på Kasernen, for godt og konstruktivt samarbejde.
Jeg nyder den ånd og positivt sparring jeg møder, når jeg på kryds og tværs af foreningerne færdes og henvender mig.

Med en forventning om endnu et spændende og godt kommende år, glæder jeg mig til opgaver og gode timer i kulturens navn.


    November 2016
    Regitse Holm Diwas
    Formand for Kultur Kasernen

November 2015, Regitse Holm Diwas, Forkvinde for KulturkasernenFeedback

Sidst opdateret

17.10.2018

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard