Spring til indhold

Online lokalekalender

Lokalerne kan bookes via Foreningsportalen - se link til højre i boksen. Nedenfor findes beskrivelser af de enkelte lokaler på Kulturkasernen og Værftet.

Retningslinjer for booking af lokaler findes under Booking.

Retningslinjer for booking

 

Caféen

Caféen kan via foldevæg opdeles i hhv. café 1+2

Spejlsalen

Spejlsalen er Kulturkasernens danse- og dramasal, som desuden anvendes til yoga og afspænding.

Søjlesalen

Søjlesalen er placeret i kælderen og er vores sal for afspænding, yoga og diverse former for gymnastik og bevægelse

Mødelokalet

Mødelokalet bliver anvendt til møder, undervisning og mindre workshops

Paletten

Paletten er det kreative billedkunst-værksted, velegnet især til tegning, maling og undervisning i samme

Krukken

Krukken er vores keramikværksted - placeret i kælderen

Teatersalen

Teatersalen anvendes til teaterforestillinger, koncerter, kunstudstillinger og andre arrangementer. I forbindelse med Teatersalen ligger Krudthuset, der er indrettet med garderober, omklædnings- og badefaciliteter

Eksercérhallen

Eksercérhallen er en særskilt bygning, der bedst egner sig til idræt og til afholdelse af forskellige markeder

Øvelokale 1

Musikøvelokalerne er placeret i kælderen og kan kun bookes gennem Musikforeningen In Tune

Øvelokale 2 - med studie

Musikøvelokalerne er placeret i kælderen og kan kun bookes gennem Musikforeningen In Tune

Værftet - Multisalen

Multisalen er Værftets sal, der kan anvendes til mange forskellige formål, bl.a. møder, workshops mm. Salen kan som udgangspunkt ikke bookes til kontinuerlige aktiviteter.

Værftet - Møderummet

Møderummet er Værftets lille mødelokale, der kan anvendes til mange forskellige formål


Feedback

Sidst opdateret

22.09.2021

Ansvarlig redaktør

Mikkel Thorning